Parafia pw. św. Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu

Aktualności

03.jpg W czwartek, 8 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało). Przez udział w procesji wyznajemy naszą wiarę. Procesja Eucharystyczna z kościoła garnizonowego do naszego kościoła po Mszy św., która się rozpocznie o godz. 9,30 w kościele garnizonowym.

  • Msze Święte w naszym kościele o godz. 7,00; 8,30; po procesji około 12,30 i 18,00.
  • Ołtarze przygotowujemy na tradycyjnych miejscach, dwa przygotowuje duszpasterstwo M. W., a dwa wspólnoty naszej parafii. Prosimy o udekorowanie okien w całej parafii, zwłaszcza na trasie procesji.
  • Dziewczynki, które w Boże Ciało pragną sypać kwiatki zapraszamy na próbę w poniedziałek na godz. 17,00 do kościoła. Bardzo prosimy wszystkich którzy mają ogródki o przyniesienie płatków kwiatów na procesję w czwartek.
  • Dzieci komunijne zapraszamy w strojach komunijnych do udziału w procesji.
  • Przypominamy, że jest to uroczystość, w którą katolicy są zobowiązani do uczestnictwa we Mszy Świętej.

Podczas oktawy Bożego Ciała Msze Święte z procesją wokoło kościoła o godz. 18,00. W niedzielę procesja po Mszy św. o godz. 10,00. W piątek w oktawie nie obowiązuje post.

Nabożeństwa czerwcowe.jpeg Nabożeństwo czerwcowe z Litanią do Serca Pana Jezusa codziennie po wieczornej Mszy Świętej. Serdecznie zapraszamy, aby poprzez litanijne wezwania przepraszać Boga za nasze grzechy i niewierności.

01.jpg

02.jpg

Drodzy Parafianie

  • W tym roku planujemy wykonać renowację połowy dachu naszego XIII-wiecznego kościółka pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Otrzymamy dotację z Urzędu Miasta w Gdyni w kwocie 170.000 zł., jednak koszty są znacznie wyższe i brakuje nam około 60.000 zł.
  • Zwracamy się zatem z gorącą prośbą do wiernych i sympatyków naszej świątyni o finansowe wsparcie projektu wymiany dachu świątyni poprzez wpłaty na konto bankowe naszej parafii PKO Bank Polski S.A.11 1440 1387 0000 0000 1444 9067 z dopiskiem - renowacja dachu.
  • Istnieje również możliwość nabycia cegiełki – magnesu celem wsparcia tej inwestycji. Cegiełki można nabyć w zakrystii i biurze parafialnym. Nabywając cegiełkę - magnes włączmy się we wspólne dzieło jakim jest renowacja naszego kościoła.

Proboszcz Ks. Kazimierz Glama

BJH_3949.JPG

Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszym kościele w każdy czwartek od godz. 17,00.

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA NAGROBKÓW

Przypominamy, że ubezpieczenie nagrobka na cmentarzu leży po stronie opiekuna grobu. Parafia nie odpowiada za szkody spowodowane przez zdarzenia losowe. Cmentarz jest pod ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków który ma pieczę nad całym drzewostanem na cmentarzu. To konserwator decyduje które drzewo można wyciąć, a które można tylko przyciąć. Dlatego, aby chronić groby należy wykupić ubezpieczenie.

Stanowisko Ubezpieczalni w sprawie wypłaty odszkodowania za zniszczony nagrobek z polisy Parafii: „Zgodnie z przepisami prawa odpowiedzialność ubezpieczonego oparta jest na zasadzie winy. Sam fakt wystąpienia sytuacji np. powalone drzewo przez wichurę (niekorzystne warunki atmosferyczne, którym nie można było w żaden sposób zapobiec, noszące znamiona siły wyższej), nie przesądza o odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za zdarzenie. By ją uznać, po stronie ubezpieczonego musi występować bezprawność działania lub zaniechania, która skutkowałaby powstaniem szkody.” W związku z powyższym, aby uzyskać odszkodowanie za zniszczony nagrobek, trzeba takie ubezpieczenie wykupić samemu.

2. PROLONGATA - opłata grobu

Przypominamy o obowiązku uregulowanie opłat za miejsca na cmentarzu, gdyż po 20 latach należy przedłużyć opłatę, w przeciwnym razie grób zostaje przeznaczony do likwidacji.

Z regulaminu cmentarza:

  • punkt 6 Jeżeli po 20 latach użytkownik nie wniesie zastrzeżeń i nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to administrator cmentarza traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu./ust. O cmentarzach i chowaniu zmarłych Dz. U.Nr23 poz.295 z dnia 2.03.2000/
  • punkt 7 Dysponent grobu (osoba, która opłaciła miejsce grobowe, lub rodzina zmarłego) jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia (to samo dotyczy miejsc zarezerwowanych). Każdy grób musi mieć przynajmniej tabliczkę informacyjną, kto w nim spoczywa, łącznie z datą śmierci. Wszelkie śmieci, pozostałości po wieńcach, kwiatach, zniczach winny być niezwłocznie usuwane z grobów przez jego użytkowników i składane na miejscu do tego przeznaczonym.