Parafia pw. św. Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu

Aktualności

PRZYGOTOWANIE DO PEREGRYNACJI :

1. NOWENNA za przyczyną Św. Wojciecha - od 30 sierpnia do 05 września po wieczornej Mszy

2. REKOLEKCJE "Święty Wojciech – Zwiastun nadziei" poprowadzi Ks. Krzysztof Nowak z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gdańsku

Środa 4 września

 • Godz. 17,00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu do NMP i Nowenna do Matki Bożej

 • Godz. 17,30 – Różaniec

 • Godz. 18.00 – Msza Święta z nauką

Czwartek 5 września

 • Godz. 17,00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź święta

 • Godz. 17,30 – Różaniec

 • Godz. 18.00 – Msza Święta z nauką

Piątek 6 września

 • Godz. 18,00 – Msza święta z nauką

Możliwość spowiedzi przed każdą Mszą Świętą i w czwartek od godz. 17,00.

Bez nazwŚw. wojciech.jpg

PROGRAM NAWIEDZENIA RELIKWII ŚW. WOJCIECHA

Piątek 6 września

 • Godz. 16,30 Nabożeństwo czuwania przed przybyciem relikwii

 • Godz. 17,00 Powitanie relikwii Św. Wojciecha w parafii

 • Godz. 18,00 Msza św. na rozpoczęcie peregrynacji

 • Godz. 19,00 Droga Krzyżowa ulicami parafii

 • Godz. 21,00 Apel Jasnogórski

Sobota 7 września

 • Godz. 7,00 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu do NMP

 • Godz. 7,30 Msza św. za zmarłych + litania za zmarłych

 • Godz. 8,30 Czuwanie – wspólnota ADPC

 • Godz. 9,00 Czuwanie – Klub Seniora „U Szymona”

 • Godz. 9,30 Msza św. z udziałem chorych z udzieleniem sakramentu namaszczenia

 • Godz. 10,30 Czuwanie – wspólnota Akcja Katolicka

 • Godz. 11,00 Czuwanie – grupa modlitwy Ojca Pio

 • Godz. 11,30 Czuwanie – wspólnota Żywy Różaniec r. żeńskie

 • Godz. 12,00 Anioł Pański i różaniec

 • Godz. 12,30 Czuwanie – wspólnota Żywy Różaniec r. męskie

 • Godz. 13,00 Czuwanie – wspólnota Oaza Rodzin i Semper Fidelis

 • Godz. 13,30 Czuwanie – wspólnota Marana Tha i Caritas Parafialna

 • Godz. 14,00 Czuwanie – wspólnota Różaniec Rodziców

 • Godz. 14,30 Koronka do Miłosierdzia Bożego

 • Godz. 15,00 Msza św. na zakończenie peregrynacji

 • Godz. 16,00 Pożegnanie relikwii

ks. Jacek.jpg

Zdjęcia z pogrzebu śp. ks. Jacka można obejrzeć w naszej galerii

Wieczny odpoczynek ... 🙏

eucharist-2771033_1280.jpg

Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszym kościele w każdy czwartek od godz. 17,00.

flag-792067_1280.jpg

Zapraszamy w każdy poniedziałek na modlitwy w intencji naszej Ojczyzny przez wstawiennictwo Św. Andrzeja Boboli o godz. 17.00.

Różaniec 1 (2) — kopia.jpg

 • W naszej parafii powstały trzy róże Różańca Rodziców za dzieci.
 • W Różańcu Rodziców codziennie odmawiamy za nasze dzieci jedną dziesiątkę różańca, wspólnie z innymi rodzicami. Prosimy Boga o błogosławieństwo i ochronę dla naszych dzieci.

01.jpg

02.jpg

Drodzy Parafianie

 • W tym roku rozpoczeliśmy renowację dachu naszego XIII-wiecznego kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Otrzymamy dotację z Urzędu Miasta w Gdyni w kwocie 170.000 zł., jednak koszty są znacznie wyższe i brakuje nam około 60.000 zł.
 • Zwracamy się zatem z gorącą prośbą do wiernych i sympatyków naszej świątyni o finansowe wsparcie projektu wymiany dachu świątyni poprzez wpłaty na konto bankowe naszej parafii PKO Bank Polski S.A.11 1440 1387 0000 0000 1444 9067 z dopiskiem - renowacja dachu.
 • Istnieje również możliwość nabycia cegiełki – magnesu celem wsparcia tej inwestycji. Cegiełki można nabyć w zakrystii i biurze parafialnym. Nabywając cegiełkę - magnes włączmy się we wspólne dzieło jakim jest renowacja naszego kościoła.

Proboszcz Ks. Kazimierz Glama

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA NAGROBKÓW

Przypominamy, że ubezpieczenie nagrobka na cmentarzu leży po stronie opiekuna grobu. Parafia nie odpowiada za szkody spowodowane przez zdarzenia losowe. Cmentarz jest pod ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków który ma pieczę nad całym drzewostanem na cmentarzu. To konserwator decyduje które drzewo można wyciąć, a które można tylko przyciąć. Dlatego, aby chronić groby należy wykupić ubezpieczenie.

Stanowisko Ubezpieczalni w sprawie wypłaty odszkodowania za zniszczony nagrobek z polisy Parafii: „Zgodnie z przepisami prawa odpowiedzialność ubezpieczonego oparta jest na zasadzie winy. Sam fakt wystąpienia sytuacji np. powalone drzewo przez wichurę (niekorzystne warunki atmosferyczne, którym nie można było w żaden sposób zapobiec, noszące znamiona siły wyższej), nie przesądza o odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za zdarzenie. By ją uznać, po stronie ubezpieczonego musi występować bezprawność działania lub zaniechania, która skutkowałaby powstaniem szkody.” W związku z powyższym, aby uzyskać odszkodowanie za zniszczony nagrobek, trzeba takie ubezpieczenie wykupić samemu.

2. PROLONGATA - opłata grobu

Przypominamy o obowiązku uregulowanie opłat za miejsca na cmentarzu, gdyż po 20 latach należy przedłużyć opłatę, w przeciwnym razie grób zostaje przeznaczony do likwidacji.

Z regulaminu cmentarza:

 • punkt 6 Jeżeli po 20 latach użytkownik nie wniesie zastrzeżeń i nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to administrator cmentarza traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu./ust. O cmentarzach i chowaniu zmarłych Dz. U.Nr23 poz.295 z dnia 2.03.2000/
 • punkt 7 Dysponent grobu (osoba, która opłaciła miejsce grobowe, lub rodzina zmarłego) jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia (to samo dotyczy miejsc zarezerwowanych). Każdy grób musi mieć przynajmniej tabliczkę informacyjną, kto w nim spoczywa, łącznie z datą śmierci. Wszelkie śmieci, pozostałości po wieńcach, kwiatach, zniczach winny być niezwłocznie usuwane z grobów przez jego użytkowników i składane na miejscu do tego przeznaczonym.