Parafia pw. św. Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu

Aktualności

13.jpg

W dniu dzisiejszym dzieci z naszej parafii odwiedził Święty Mikołaj. Było miło, słodko i rodzinnie. Zdjęcia można obejrzeć w galerii.

ff.jpg Rozpoczeliśmy liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Szczególnym znakiem adwentowego oczekiwania niech będzie nasz udział w Mszach Świętych roratnych ku czci Najświętszej Maryi Panny.

Msze roratnie w naszym kościele:

 • poniedziałek, środę i piątek o godz. 18,00
 • we wtorek, czwartek i sobotę o godz. 7,00
 • dzieci zapraszamy w poniedziałek, środę, piątek z lampionami

IMG_20221124_165328 — kopia.jpg Nadal trwa w naszej parafii peregrynacja relikwii Św. Ojca Pio.

 • Wszystkie osoby zainteresowane przyjęciem relikwii w swoim domu zgłaszają się do księdza proboszcza.

 • Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu peregrynacji wywieszone są w gablocie, umieszczone na stronie parafii i są wydrukowane na kartkach, które leżą z tyłu za ławkami.

 • Jak przyjąć relikwie w naszym domu i jak odbywa się peregrynacja w naszej parafii można dokładnie przeczytać na stonie parafii w zakładce "Głos ks. proboszcza"

hands-g8fc3477d0_1920.jpg

Z okazji Światowego Dnia Seniora w sobotę 19 listopada Parafialny Zespół Caritas przygotował spotkanie dla naszych seniorów. Za wspólnie spędzony czas i miłą atmosferę z całego serca dziękujęmy organizatorom i uczestnikom. Zdjęcia ze spotkania w galerii.

rekolekcje.jpg ZAPRASZAMY do udziału w 33-dniowym przygotowaniu do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

 • Początek 5 listopada 2022 r. na Mszy Świętej o godz. 18,00
 • Uroczysty Akt ofiarowania się Jezusowi przez ręce Maryi odbędzie się 8 grudnia 2022 r. po wieczornej Mszy Świętej o godz. 18,00.
 • W trakcie indywidualnego przygotowania odbędzie się 5 wspólnych spotkań w soboty po Mszy Św. o godz. 18,00, które poprowadzą członkowie katolickiej wspólnoty ewangelizacyjno-modlitewnej MaranaTha z parafii pw. św. Michała Archanioła Gdynia – Oksywie.

Opiekę duchową pełni ksiądz Kazimierz Glama

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA NAGROBKÓW

Przypominamy, że ubezpieczenie nagrobka na cmentarzu leży po stronie opiekuna grobu. Parafia nie odpowiada za szkody spowodowane przez zdarzenia losowe. Cmentarz jest pod ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków który ma pieczę nad całym drzewostanem na cmentarzu. To konserwator decyduje które drzewo można wyciąć, a które można tylko przyciąć. Dlatego, aby chronić groby należy wykupić ubezpieczenie.

Stanowisko Ubezpieczalni w sprawie wypłaty odszkodowania za zniszczony nagrobek z polisy Parafii: „Zgodnie z przepisami prawa odpowiedzialność ubezpieczonego oparta jest na zasadzie winy. Sam fakt wystąpienia sytuacji np. powalone drzewo przez wichurę (niekorzystne warunki atmosferyczne, którym nie można było w żaden sposób zapobiec, noszące znamiona siły wyższej), nie przesądza o odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za zdarzenie. By ją uznać, po stronie ubezpieczonego musi występować bezprawność działania lub zaniechania, która skutkowałaby powstaniem szkody.” W związku z powyższym, aby uzyskać odszkodowanie za zniszczony nagrobek, trzeba takie ubezpieczenie wykupić samemu.

2. PROLONGATA - opłata grobu

Przypominamy o obowiązku uregulowanie opłat za miejsca na cmentarzu, gdyż po 20 latach należy przedłużyć opłatę, w przeciwnym razie grób zostaje przeznaczony do likwidacji.

Z regulaminu cmentarza:

 • punkt 6 Jeżeli po 20 latach użytkownik nie wniesie zastrzeżeń i nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to administrator cmentarza traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu./ust. O cmentarzach i chowaniu zmarłych Dz. U.Nr23 poz.295 z dnia 2.03.2000/
 • punkt 7 Dysponent grobu (osoba, która opłaciła miejsce grobowe, lub rodzina zmarłego) jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia (to samo dotyczy miejsc zarezerwowanych). Każdy grób musi mieć przynajmniej tabliczkę informacyjną, kto w nim spoczywa, łącznie z datą śmierci. Wszelkie śmieci, pozostałości po wieńcach, kwiatach, zniczach winny być niezwłocznie usuwane z grobów przez jego użytkowników i składane na miejscu do tego przeznaczonym.