Parafia pw. św. Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu

Rada Parafialna

Rada Parafialna

Parafialna Rada Duszpasterska powstała 17 lutego 2013 roku i działa w 7 osobowym składzie pod przewodnictwem ks. proboszcza Kazimierza Glamy. Spotkania nasze odbywają się w zależności od potrzeb mniej więcej raz na kwartał i zwołuje je zawsze ks. proboszcz. Do naszych zadań należy doradzanie i wspomaganie ks. proboszcza w zakresie działań duszpasterskich oraz w zarządzaniu dobrami gospodarczo – materialnymi parafii. W trakcie spotkań ks. proboszcz przedstawia nam problemy duszpasterskie, oraz plany remontowe i inwestycyjne, a my wyrażamy swoją opinię, która ma być pomocna w podejmowaniu decyzji przez ks. proboszcza.

Rada duszpasterska wsparła ks. proboszcza w podjęciu decyzji o przeprowadzeniu następujących prac remontowych i inwestycyjnych w kościele: malowanie kościoła, zakup siedzisk na ławki, remont schodów na chór, renowacja drogi krzyżowej, modernizacja nagłośnienia, odmalowanie kruchty, konserwacja dwóch zabytkowych konfesjonałów, renowacja krzesła celebransa i siedzeń dla służby liturgicznej ołtarza, montaż nagłośnienia zewnętrznego kościoła, wymiana połowy dachu na kostnicy i remont kostnicy w środku, wykonanie nowej tablicy informacyjnej w kształcie krzyża, konserwacja ołtarza Matki Bożej Nieustającej Pomocy, naprawa systemu monitorującego kościół i cmentarz, odnowienie figury Najświętszego Serca Pana Jezusa, renowacja figury Matki Bożej Fatimskiej, naprawa i uszczelnienie dachu kościoła, częściowa wymiana instalacji elektrycznej i naprawa system przeciwpożarowego. Zostało również poczynionych wiele prac na plebanii, największą inwestycją był remont generalny budynku gospodarczego, który służy nam teraz na spotkania parafialne.

Służymy ks. proboszczowi nie tylko radą i wsparciem w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego, ale również czynnie działamy w naszej wspólnocie parafialnej. Należymy do grup modlitewnych i parafialnych. Zawsze chętnie włączamy się w przygotowania uroczystości kościelnych i bierzemy czynny w nich udział. Od wielu lat nasza wspólnota parafialna jest naszą drugą rodziną, stąd też potrzeba szczególnego zatroskania o jej życie, rozwój i codzienne funkcjonowanie. Jako przedstawiciele Parafialnej Rady Duszpasterskiej możemy również dawać świadectwo naszego przywiązania do wiary i Kościoła.