Parafia pw. św. Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu

Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca

Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca

Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca zostało założone w naszej parafii z inicjatywy p. Zofii Hładuniuk w 1995r. Grupa nasza obecnie liczy 96 osób, opiekunem naszym jest ks. Grzegorz Miloch. Celem naszej wspólnoty jest budzenie w sobie i innych chrześcijańskiej nadziei i wiary w miłosierdzie Boże, budzenie ducha przebaczenia zmarłych wszystkich krzywd i uraz, oraz pełnienie uczynków miłosierdzia za zmarłych. Pomoc zmarłym cierpiącym w czyśćcu niesiemy poprzez odmawianie codziennej modlitwy za zmarłych i ofiarowanie za nich trudu pracy, codzienne odmawianie Aktu ofiarowania i modlitwy do św. Michała Archanioła. Spotkania grupy odbywają się w każdy I poniedziałek miesiąca w kościele.

Gromadzimy się o godz. 17,30 na modlitwach za oczekujących zbawienia w czyśćcu, a następnie bierzemy udział we Mszy św., która jest odprawiana w tej samej intencji. W pozostałe dni miesiąca formą modlitewnej pamięci o duszach cierpiących w czyśćcu, w którą włączają się członkowie naszej wspólnoty, jest koronka za zmarłych w czyśćcu odmawiana w poniedziałki przed wieczorną Mszą Świętą. Przed Dniem Zadusznym członkowie ADPC odmawiają przed wieczorną Eucharystią Nowennę za zmarłych, a w każdy pierwszy wtorek miesiąca, przed wieczorną Mszą św. odmawiamy Koronkę do aniołów za wstawiennictwem św. Michała Archanioła. Ważnym wsparciem dla nas jest kwartalnik „Do domu Ojca”, który przesyła nam siostra Anna Czajkowska ze zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, która opiekuje się naszą grupą. Czasopismo takie otrzymuje każdy z naszej wspólnoty, aby wszyscy mieli okazję pogłębić prawdę o czyśćcu. Przedstawiciele ADPC uczestniczą w rekolekcjach organizowanych przez Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych w Sulejówku.