Parafia pw. św. Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu

GŁOS KS.PROBOSZCZA

SPRAWOZDANIE KOLĘDOWE - statystyki styczeń 2023 r.

Po 2 letniej przerwie odwiedziliśmy naszych parafian tak jak przed pandemią, czyli szliśmy od drzwi do drzwi. Jedne drzwi były dla nas zamkniętych, a w innych witano nas z radością i uśmiechem. Wielu parafian mówiło, że nareszcie jest normalna kolęda. My kapłani pracujący w tej parafii również cieszymy się niezmiernie, że w końcu mogliśmy się z Wami spotkać, w Waszych mieszkaniach i domach. Z ogromną radością błogosławiliśmy Was i wasze domy, oraz rozmawialiśmy o Waszych troskach i kłopotach dnia codziennego. Przez te dwa lata jednak trochę się zmieniło. Sporo mieszkań jest pustych, inne są wynajmowane i tam niestety nie otwierano drzwi. Tymczasowi mieszkańcy nie wyrażają chęci uczestniczenia w życiu naszej wspólnoty.

Zacznę od podziękowania wszystkim naszym wiernym parafianom. Za gościnne przyjęcie podczas kolędy składamy bardzo gorące podziękowanie. Księża byli w większości bardzo mile przyjmowani w mieszkaniach, które były przygotowane na wizytę duszpasterską. Dziękujemy wszystkim rodzinom, dla których kolęda była świętem i przyjmowali kapłana z radością i w odświętnym stroju. Było nam miło, że byliśmy oczekiwanymi gośćmi. Kolęda to otwarcie drzwi domu rodzinnego Panu Bogu.

Według kartotek w naszej parafii jest około 2430 rodzin. Z tego w tym roku księdza po kolędzie przyjęło 1061 rodzin i jest to około 44 % rodzin zamieszkujących w naszej parafii. Według naszych danych liczba rodzin zamieszkujących w naszej parafii utrzymuje się na tym samym poziomie od kilku lat, natomiast spada ilość osób, rodziny są coraz mniej liczne i coraz więcej jest osób samotnych.

W naszej parafii wg statystyk Urzędu Miasta zamieszkuje 6865 mieszkańców . W minionym roku ochrzciliśmy 41 dzieci, ślubów w nasze parafii było 10 i odeszło 47 naszych parafian.

Podczas kolędy słyszymy o problemach wychowawczych w rodzinach. Dzisiejszy świat nie ułatwia rodzicom tego zadania. Warto jednak podkreślić, że to właśnie w rodzinie człowiek zdobywa podstawy patrzenia na świat i dokonywania mądrych wyborów życiowych. Dziękujemy tym, którzy troszczą się o ludzi starszych, chorych i samotnych. Większość rodzin, jakie spotkaliśmy podczas wizyty duszpasterskiej to rodziny dobre, o pogłębionej religijności, prawdziwej wierze. Bóg zapłać za wszelkie słowa, które zostały wypowiedziane, dziękujemy za troskę o kościół i sprawy parafii.

Oprócz materialnej strony dbania o kościół staramy się też dbać o stronę duchową, dlatego wprowadziliśmy w każdy czwartek adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 17,00. Dziękujemy tym którzy zawsze są obecni na tej adoracji. Spotykamy się również na codziennym różańcu, który odmawiamy każdego dnia o godz. 17,30 i tu również mamy już stałą grupę, która wspólnie odmawia tę piękną modlitwę. Przypomnę tylko, że Matka Boża, gdy przychodziła na ziemię to zawsze prosiła „odmawiajcie różaniec” i my to właśnie robimy. W każdą I sobotę miesiąca zapraszamy na spotkanie modlitewne o godz. 7,00 które rozpoczynamy od wspólnego śpiewania godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP. Jest jeszcze wiele innych spotkań modlitewnych, o których zawsze na bieżąco przypominamy w ogłoszeniach i na które serdecznie zapraszamy. W minionym roku powstała również w naszej parafii wspólnota „Krucjatek” – dziewczynek służących przy ołtarzu oraz zostało ustanowionych dwóch Nadzwyczajnych Szafarzy. Dwie osoby z naszej parafii uczestniczą w zajęciach Szkoły Katechistów. We wrześniu przeżyliśmy pierwszą 24 - godzinną adorację przed odpustem, a w listopadzie mieliśmy okazje uczestniczyć w rekolekcjach: „33-dni przygotowania do aktu oddania się Jezusowi przez Maryję”. I chyba najważniejsze wydarzenie jakie przeżyliśmy, to peregrynacja Relikwii Ojca Pio po naszych domach. Przez trzy miesiące rodziny przyjmowały w swoich domach Relikwie i na modlitewnym czuwaniu miały możliwość spotkania i porozmawiania z Dobrym Bogiem przez wstawiennictwo Ojca Pio!

Był też czas na integrację: odbyły się coroczne wspólnotowe spotkania świąteczne, wyjazdy dla seniorów i grup wspólnotowych, byliśmy na pielgrzymce w Gietrzwałdzie, oraz po dwóch latach zorganizowaliśmy nasz Parafialny Festyn Rodzinny. I w tym miejscu jeszcze raz gorąco podziękuję wszystkich ludziom z ogromnym sercem i życzliwością którzy tak chętnie angażują się w to duże przedsięwzięcie. Ile to jest pracy i przygotowań to wiedzą tylko Ci którzy tak dzielnie zawsze nam pomagają. Serdeczne Bóg zapłać dla wszystkich sponsorów od nagród, ciast i prezentów dla dzieci. Dziękujemy wszystkim obsługującym, pomagającym i wspierającym. Długo by było wymieniać, Ci do których mówię wiedzą, że to do nich. Dziękuję.

Kończąc, chciałbym bardzo serdecznie podziękować w imieniu wszystkich kapłanów za gościnność i poczęstunki. Za miłą atmosferę w waszych domach i najbardziej za wspólną modlitwę. Dziękujemy za życzliwość i dobre słowo, które jest w dzisiejszych czasach tak bardzo potrzebne, nam kapłanom również. Dziękujemy za wszystkie złożone ofiary z racji kolęd, które zostaną spożytkowane na potrzeby naszego kościoła i naszej parafialnej wspólnoty. Jeszcze raz wszystkim za wszystko mówię serdeczne Bóg zapłać.

Tak minął nam kolejny wspólny rok w parafii. Życzmy sobie nawzajem kolejnego roku, w którym będziemy mogli wspólnie się modlić, działać na rzecz parafii i rozwijać naszą wspólnotę. Niech Bóg nam pomoże zrealizować nasze plany i zamierzenia, aby nasz kościół piękniał, a nasza parafia pogłębiała swoje życie religijne i duchowe.