Parafia pw. św. Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu

Wspólnota Marana Tha

wspolnota

Wspólnota Marana Tha jest katolicką wspólnotą modlitewno-ewangelizacyjną. Ma ona charakter nieformalny i znajduje się w nurcie Odnowy w Duchu Świętym. Celem wspólnoty są: nowa ewangelizacja i katechizacja dorosłych w parafii, do czego wzywał papież Jan Paweł II. Na spotkaniach w małych grupach pogłębiamy znajomość Słowa Bożego oraz teologii katolickiej (przede wszystkim w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego), oraz do regularnych spotkań z Chrystusem w sakramencie Eucharystii i pojednania.


  • Wspólnota Marana Tha dzieli się na małe grupy. Na czele małej grupy stoi animator.
  • Spotkania odbywają się w małych grupach.
  • Członkiem wspólnoty staje się przez wejście do małej grupy.
  • Aby wejść do małej grupy, należy zgłosić się do animatora danej grupy.

Program w małych grupach obejmuje trzy typy spotkań:

1. Rozmowy na temat wiary i moralności chrześcijańskiej;

2. Lectio divina (medytację Słowa Bożego);

3. Biblijną rewizję zycia.