Parafia pw. św. Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu

Aktualności

04,5.jpg

ADWENT - początek nowego roku liturgicznego, czas oczekiwania na Tego, który ma przyjść i który już przychodzi. Starajmy się nie zgubić z oczu tego, co istotne w nadchodzących świętach Narodzenia Pańskiego: spotkania z Tym, który stał się człowiekiem, aby nas uczynić dziećmi Bożymi, aby się do nas przybliżyć, aby się stać nam bliskim.

RORATY - na naszej adwentowej drodze szczególną patronką niech będzie Maryja. Prośmy Ją, aby Ona uczyła nas jak mamy się przygotować na nadchodzące święta. W tym celu zapraszamy do uczestnictwa w roratach, adwentowych Mszach Świętych. Niech też nie zabraknie podejmowanych dobrowolnie umartwień. Pamiętajmy też o wsparciu potrzebujących.

MSZE RORATNIE W NASZYM KOŚCIELE

 • poniedziałek, środę i piątek godz. 18,00
 • wtorek, czwartek i sobotę godz. 7,00
 • dzieci zapraszamy w poniedziałek, środę i piątek na godz. 18,00 z zapalonymi lampionami i serduszkami, na których dzieci wpisują imię i nazwisko oraz dobry uczynek, który zrobiły.

Różaniec 1 (2) — kopia.jpg

 • W naszej parafii powstały dwie róże Różańca Rodziców za dzieci.
 • W Różańcu Rodziców codziennie odmawiamy za nasze dzieci jedną dziesiątkę różańca, wspólnie z innymi rodzicami. Prosimy Boga o błogosławieństwo i ochronę dla naszych dzieci.
 • Zachęcamy do dołączenia do kolejnej Róży, aby wspólnie się modlić w intencji swoich dzieci.
 • Zapisy u ks. Proboszcza w dogodnym czasie.

JHA_8753.JPG

Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tegorocznego Festynu Parafialnego. Podziękowania kierujemy w stronę wszystkim darczyńców: dziękujemy za nagrody główne, za fanty, słodkie wypieki i pyszne jedzenie. Dziękujemy za atrakcje: dmuchańce, zabawy sportowe, piękną oprawę muzyczną i piękne zdjęcia. Szczególne podziękowania kierujemy do państwa Iwony i Przemysława, p. Jolity, p. Adriana, p. Jarosława, p. Wiktorii i jej mężą, p. Barbary, p. Danuty i Beaty, państwa Jerzego i Janiny, młodych strażaków, harcerek, naszych grup parafialnych i wszystkich pozostałych osób, które swoją pracą przyczyniły się do tego, aby ten festyn miał tak wspaniały przebieg. Dziękujemy również wszystkim anonimowym darczyńcom za fanty i ofiary na zakup nagród dla naszych najmłodszych. Dziękujemy za życzliwość, poświęcony czas, pomoc i wsparcie. Dziękujemy również za liczny udział w festynie oraz wszelkie złożone ofiary. Za ten piękny dar serca mówimy serdeczne Bóg zapłać.

01.jpg

02.jpg

Drodzy Parafianie

 • W tym roku rozpoczeliśmy renowację dachu naszego XIII-wiecznego kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Otrzymamy dotację z Urzędu Miasta w Gdyni w kwocie 170.000 zł., jednak koszty są znacznie wyższe i brakuje nam około 60.000 zł.
 • Zwracamy się zatem z gorącą prośbą do wiernych i sympatyków naszej świątyni o finansowe wsparcie projektu wymiany dachu świątyni poprzez wpłaty na konto bankowe naszej parafii PKO Bank Polski S.A.11 1440 1387 0000 0000 1444 9067 z dopiskiem - renowacja dachu.
 • Istnieje również możliwość nabycia cegiełki – magnesu celem wsparcia tej inwestycji. Cegiełki można nabyć w zakrystii i biurze parafialnym. Nabywając cegiełkę - magnes włączmy się we wspólne dzieło jakim jest renowacja naszego kościoła.

Proboszcz Ks. Kazimierz Glama

BJH_3949.JPG

Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszym kościele w każdy czwartek od godz. 17,00.

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA NAGROBKÓW

Przypominamy, że ubezpieczenie nagrobka na cmentarzu leży po stronie opiekuna grobu. Parafia nie odpowiada za szkody spowodowane przez zdarzenia losowe. Cmentarz jest pod ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków który ma pieczę nad całym drzewostanem na cmentarzu. To konserwator decyduje które drzewo można wyciąć, a które można tylko przyciąć. Dlatego, aby chronić groby należy wykupić ubezpieczenie.

Stanowisko Ubezpieczalni w sprawie wypłaty odszkodowania za zniszczony nagrobek z polisy Parafii: „Zgodnie z przepisami prawa odpowiedzialność ubezpieczonego oparta jest na zasadzie winy. Sam fakt wystąpienia sytuacji np. powalone drzewo przez wichurę (niekorzystne warunki atmosferyczne, którym nie można było w żaden sposób zapobiec, noszące znamiona siły wyższej), nie przesądza o odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za zdarzenie. By ją uznać, po stronie ubezpieczonego musi występować bezprawność działania lub zaniechania, która skutkowałaby powstaniem szkody.” W związku z powyższym, aby uzyskać odszkodowanie za zniszczony nagrobek, trzeba takie ubezpieczenie wykupić samemu.

2. PROLONGATA - opłata grobu

Przypominamy o obowiązku uregulowanie opłat za miejsca na cmentarzu, gdyż po 20 latach należy przedłużyć opłatę, w przeciwnym razie grób zostaje przeznaczony do likwidacji.

Z regulaminu cmentarza:

 • punkt 6 Jeżeli po 20 latach użytkownik nie wniesie zastrzeżeń i nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to administrator cmentarza traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu./ust. O cmentarzach i chowaniu zmarłych Dz. U.Nr23 poz.295 z dnia 2.03.2000/
 • punkt 7 Dysponent grobu (osoba, która opłaciła miejsce grobowe, lub rodzina zmarłego) jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia (to samo dotyczy miejsc zarezerwowanych). Każdy grób musi mieć przynajmniej tabliczkę informacyjną, kto w nim spoczywa, łącznie z datą śmierci. Wszelkie śmieci, pozostałości po wieńcach, kwiatach, zniczach winny być niezwłocznie usuwane z grobów przez jego użytkowników i składane na miejscu do tego przeznaczonym.