Parafia pw. św. Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu

Aktualności

524.jpg Droga Krzyżowa

 • w piątek o godz. 9,30 i 18,30 dla wszystkich
 • w piątek o godz. 17,00 dla dzieci i młodzieży

Gorzkie Żale

 • w niedziele z kazaniem pasyjnym o godz. 17,30

Za udział w każdym z tych nabożeństw możemy uzyskać odpust zupełny. Odpust ten możemy ofiarować za siebie lub za zmarłych. Do jego uzyskania konieczne jest spełnienie zwykłych warunków, tj.: stan łaski uświęcającej, przyjęcie w tym dniu Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu nawet lekkiego.

środa popielcowa.jpg

W tym tygodniu 14 lutego przypada Środa Popielcowa rozpoczynająca 40-dniowy okres Wielkiego Postu.

 • Msze Święte z posypaniem naszych głów popiołem na znak pokuty odprawimy o godz. 7,30; 9,30; 16,00; 17,00; 18,00 i 19,00.
 • Środa Popielcowa to dzień postu ścisłego zobowiązującego wiernych między 18. a 60. rokiem życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, do jednorazowego posiłku do syta oraz dwóch skromnych posiłków w ciągu dnia. Osoby starsze i nieco młodsze są zobowiązane tego dnia do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Przypominamy także, że we wszystkie piątki roku obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 • Wielki Post jest również tak zwanym „czasem zakazanym” dla wszelkich hucznych zabaw, wesel i dyskotek. Powstrzymajmy się też w tym świętym okresie pokuty od picia napojów alkoholowych.
 • W środę biuro parafialne będzie nieczynne.

1.jpg

Kochana babciu, kochany dziadku z okazji Waszego święta za przekazanie wiary, za piękny przykład życia, za całe dobro, które od Was otrzymujemy, za zrozumienie i wsparcie, za życzliwą radę, milczącą modlitwę, za świadectwo cierpienia znoszonego z wytrwałą ufnością - w tym świątecznym dniu za to wszystko z całego ❤️ dziękujemy. Niech Pan Bóg błogosławi i da wiele sił oraz pociechy.

Różaniec 1 (2) — kopia.jpg

 • W naszej parafii powstały trzy róże Różańca Rodziców za dzieci.
 • W Różańcu Rodziców codziennie odmawiamy za nasze dzieci jedną dziesiątkę różańca, wspólnie z innymi rodzicami. Prosimy Boga o błogosławieństwo i ochronę dla naszych dzieci.

01.jpg

02.jpg

Drodzy Parafianie

 • W tym roku rozpoczeliśmy renowację dachu naszego XIII-wiecznego kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Otrzymamy dotację z Urzędu Miasta w Gdyni w kwocie 170.000 zł., jednak koszty są znacznie wyższe i brakuje nam około 60.000 zł.
 • Zwracamy się zatem z gorącą prośbą do wiernych i sympatyków naszej świątyni o finansowe wsparcie projektu wymiany dachu świątyni poprzez wpłaty na konto bankowe naszej parafii PKO Bank Polski S.A.11 1440 1387 0000 0000 1444 9067 z dopiskiem - renowacja dachu.
 • Istnieje również możliwość nabycia cegiełki – magnesu celem wsparcia tej inwestycji. Cegiełki można nabyć w zakrystii i biurze parafialnym. Nabywając cegiełkę - magnes włączmy się we wspólne dzieło jakim jest renowacja naszego kościoła.

Proboszcz Ks. Kazimierz Glama

BJH_3949.JPG

Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszym kościele w każdy czwartek od godz. 17,00.

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA NAGROBKÓW

Przypominamy, że ubezpieczenie nagrobka na cmentarzu leży po stronie opiekuna grobu. Parafia nie odpowiada za szkody spowodowane przez zdarzenia losowe. Cmentarz jest pod ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków który ma pieczę nad całym drzewostanem na cmentarzu. To konserwator decyduje które drzewo można wyciąć, a które można tylko przyciąć. Dlatego, aby chronić groby należy wykupić ubezpieczenie.

Stanowisko Ubezpieczalni w sprawie wypłaty odszkodowania za zniszczony nagrobek z polisy Parafii: „Zgodnie z przepisami prawa odpowiedzialność ubezpieczonego oparta jest na zasadzie winy. Sam fakt wystąpienia sytuacji np. powalone drzewo przez wichurę (niekorzystne warunki atmosferyczne, którym nie można było w żaden sposób zapobiec, noszące znamiona siły wyższej), nie przesądza o odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za zdarzenie. By ją uznać, po stronie ubezpieczonego musi występować bezprawność działania lub zaniechania, która skutkowałaby powstaniem szkody.” W związku z powyższym, aby uzyskać odszkodowanie za zniszczony nagrobek, trzeba takie ubezpieczenie wykupić samemu.

2. PROLONGATA - opłata grobu

Przypominamy o obowiązku uregulowanie opłat za miejsca na cmentarzu, gdyż po 20 latach należy przedłużyć opłatę, w przeciwnym razie grób zostaje przeznaczony do likwidacji.

Z regulaminu cmentarza:

 • punkt 6 Jeżeli po 20 latach użytkownik nie wniesie zastrzeżeń i nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to administrator cmentarza traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu./ust. O cmentarzach i chowaniu zmarłych Dz. U.Nr23 poz.295 z dnia 2.03.2000/
 • punkt 7 Dysponent grobu (osoba, która opłaciła miejsce grobowe, lub rodzina zmarłego) jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia (to samo dotyczy miejsc zarezerwowanych). Każdy grób musi mieć przynajmniej tabliczkę informacyjną, kto w nim spoczywa, łącznie z datą śmierci. Wszelkie śmieci, pozostałości po wieńcach, kwiatach, zniczach winny być niezwłocznie usuwane z grobów przez jego użytkowników i składane na miejscu do tego przeznaczonym.